Hvad er Pusterummet

Et sted, hvor du kan få  hjælp og vejledning, støtte og inspiration til at arbejde med dig selv, dit liv og dine relationer. Hvor du kan puste ud: få bearbejdet det, som driller, generer eller hæmmer for at kunne forandre og/eller give slip. Det kan være en stor lettelse at få set på emner på skyggesiden med venlig opmærksomhed. Ligesom det kan være befriende at anerkende sine styrkesider og blive mere klar over, hvordan de bedst anvendes. Hvis du mest trænger til beroligende omsorg er der også mulighed for det, se punktet "omsorgsterapi".

Terapi kan være både sjovt, spændende og udfordrende, når jeg som terapeut sørger for, du kan føle dig tryg ved det! Det kan være, du godt nok har noget, der trykker dig,- men at du også er nysgerrig og åben for livets eventyr? Eller gerne vil blive det? 

Du inviteres til at komme til et første møde, hvor vi sammen kan afgøre, om jeg skal være din psykoterapeut og lave nogle første aftaler om formål og fremgangsmåder. Hvad det sidste angår, har jeg meget forskelligt at tilbyde. I alt lægger jeg vægt på, det er DIG og DIN proces, som er i fokus!

Pusterummet flytter til Skovkrogen 1

Grundet blandt andet adgangsforholdene flytter Pusterummet til Skovkrogen 1, 8870 Langå

Arrangementer i Pusterummets regi

Der er nu afholdt to sammenkomster med forerag om kreativitet, psykoterapi og personlig udvikling. Hvad skal det næste være?

Foredrag, DU holder?

En meditationsgruppe?

En gruppe omkring det at blive ældre/ gammel?

En udviklingsgruppe med brug af tegneterapi mv.?

Der kan være rigtigt mange fordele ved at være i gruppe, hvor man lærer af og udveksler med hinanden. I andre tilfælde er det bedre at være i terapi for sig selv. Lad mig erfare dine evt. ønsker, forslag, ideer!

NB: Mulighed for individuelle aftaler! Find terapirummet: Se efter denne postkasse ved Skovkrogen 1-